Plaani karjamõisa sünd
Umbes 160 aastat tagasi olevat Haanja mõis kaotanud Plaani ja Naha külad - ajanud kohtadelt välja 38 perekonda 183 elanikuga, talumajad kisutud maha ja kaotatud talude asemele asutanud mõis Plaani karjamõisa.

Karjamõis
a (Hoflage) mõiste
Karjamõis ei moodustanud õiguslikus mõttes iseseisvat üksust, vaid oli mingi peamõisa keskusest eemal asetsev kompleks, kus elas osa töölisi, hoiti osa karja või paiknes mingi tööstus. Karjamõisad olid peamõisatega võrreldes tagasihoidlikult välja ehitatud; samuti ei olnud nad tihti püsivad. Tihti oli küllalt suhteline, kas ja milliseid mõisasüdamest eemal asetsevad ehitisi ja nende kogumeid loeti karjamõisaks või mitte. Enamik karjamõisaid moodustas siiski mingi ehitusliku kompleksi mõisasüdame näol. (allikas www.mois.ee)

Ajaloolised kaardid. Allikas Eesti Ajalooarhiiv

Plaani karjamõis ja vanad keldrid on loetud pärandkultuuri objektideks.